Het Klimaatmanifest

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of wij jongeren straks nog een toekomst hebben. Beslissingen worden vaak vóór jongeren genomen en niet dóór ons. Jongeren pikken het niet langer. Het is tijd dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt om de klimaatcrisis aan te pakken. 

#hetistijd

Daarom zijn wij samen met 6 politieke jongerenorganisaties in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden wij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties hun moederpartijen op eerlijk en ambitieus klimaatbeleid op 1 te zetten tijdens de formatie. Want zonder toekomst hebben jongeren geen leven.

Lees het hele manifest

Aan: Alle politieke partijen

Wij roepen alle politieke partijen op deze punten op te nemen in het nieuwe regeerakkoord.

1. Volg de wetenschap

Nederland roept de klimaatnoodtoestand uit. We volgen de adviezen van de wetenschap: we blijven onder de 1,5 graden opwarming. We maken van Nederland uiterlijk in 2035 een klimaatneutrale samenleving.

2. Ontwikkel een Nederlandse Green New Deal

Nederland accepteert niet langer dat (kortetermijn-) winsten boven het klimaat worden gesteld. In plaats daarvan streven we naar een economie die in zichzelf duurzaamheid beloont. In de Green New Deal betaalt de vervuiler en zijn duurzame alternatieven beschikbaar voor iedereen. De economie en het beleid van de overheid worden gebonden aan ecologische grenzen. Door te investeren in openbaar vervoer, duurzame energie en woningisolatie zorgen we voor véél nieuwe, groene banen. Met behulp van omscholing en inkomensbeleid zorgen we ervoor dat niemand achterblijft.

3. Bescherm de democratie

De democratie wordt versterkt door burgers, met een burgerberaad, meer inspraak te geven in het klimaatbeleid. Lobby van de fossiele industrie is alléén toegestaan voor zover die betrekking heeft op de uitvoering van wet- en regelgeving. Er komt meer transparantie over de inmenging van bedrijven: een verplicht lobbyregister en een lobbyparagraaf onder ieder wetsvoorstel. Werknemers krijgen meer zeggenschap over de koers van bedrijven om zo duurzamere keuzes te kunnen maken. De miljardensubsidies die nu jaarlijks naar fossiel gaan, schaffen we af en we investeren dat geld in groene energie.

4. Investeer in groene energie

Nederland wordt koploper op het gebied van innovatieve duurzame energie. We zetten o.a. in op wind op zee, zon op gebouwen en groene waterstof. We stimuleren energiecoöperaties die in handen zijn van burgers. Bescherming van biodiversiteit en mensenrechten zijn randvoorwaarden.

5. Stimuleer duurzame productie

Duurzame en circulaire productie worden aantrekkelijker. We stimuleren CO2-reductie door de kosten voor CO2-uitstoot te verhogen tot €100 per ton en pleiten voor deze taks op EU-niveau. We schaffen de uitzonderingsposities van bedrijven voor deze taks af. En er worden groene voorwaarden gesteld aan financiële hulp door de overheid. Zo voorkomen we dat belastinggeld naar bedrijven gaat die geen plek hebben in een duurzame toekomst. Ook stellen we, via de EU, groene importeisen op aan producten en productieketens.

6. Kies voor meer treinen, minder vliegen

De trein wordt hét vervoermiddel voor de middellange afstand. Er komt een afstandsminimum voor vluchten en een vliegtaks die veelvliegen aanzienlijk ontmoedigt. De lucht- en scheepvaart zijn niet langer vrijgesteld van een brandstoftaks. Deze inkomsten investeren we in het Europese treinnetwerk, zodat treinreizen goedkoper en aantrekkelijker worden.

7. Kies voor duurzame landbouw

Er komt een éérlijke vleesprijs waarin de maatschappelijke en ecologische schade is doorberekend. Met deze inkomsten maken we de productie van gezonde en duurzamere opties zoals groente, fruit en vleesvervangers goedkoper en stimuleren we lokale consumptie. De overheid helpt boeren met de noodzakelijke overgang naar een kleinere veestapel en biologische en duurzame productie. Er komen garanties voor een goede prijs voor de boer.

8. Bescherm de natuur

De mensheid is in haar bestaan afhankelijk van de natuur. De natuur is letterlijk van levensbelang, maar staat in Nederland onder druk, met negatieve gevolgen voor onze volksgezondheid en economie. Daarom wordt ecocide, het beschadigen of vernietigen van een ecosysteem, in het Nederlands recht opgenomen als misdrijf. De natuurgebieden in Nederland worden uitgebreid.

9. Denk planeetbreed

Wereldwijd worden mensen en gemeenschappen die het minst bijdragen aan de klimaatcrisis het zwaarst getroffen. Dat wordt wel klimaatracisme genoemd. Alleen daarom al is het van vitaal belang dat mensen en gemeenschappen wereldwijd kunnen meebeslissen over rechtvaardig klimaatbeleid. Nederland heeft daar bij uitstek een rol te vervullen, omdat wij een historische verantwoordelijkheid hebben om klimaatverandering aan te pakken. Dat geldt ook voor multinationals. Zij moeten verantwoordelijk gehouden worden voor hun bijdrage aan het uitputten, vervuilen en vernietigen van de aarde, belastingontwijking en het schenden van mensenrechten.

 

Jongeren Milieu Actief gebruikt cookies om de website in de toekomst te kunnen verbeteren. Vind je dat goed?